Hvorfor velge en mester?

• En mester ivaretar dine interesser som forbruker

• En mester inngår skriftlige avtaler, dette for å ivareta både kundens og mesterbedriftens interesser.

• En mester har solid fagkompetanse.

• En mesterbedrift arbeider aktivt med kompetanse og modernisering.

• En mester leverer kvalitet.

• Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker.

• En mester har med i bakgrunn i sin utdanning og arbeidspraksis høy kompetanse på å etablere og drive egen bedrift.

mesterbrev_godkjenning_mur_og_bad_2